please wait...

نرم افزار اتوماسیون صرافی آتیه

نرم افزار اتوماسیون صرافی آتیه امکان مکانیزه کردن کلیه فرایندهای صرافی،خصوصا صرافیهای واقع در کانادا را دارا می باشد، این نرم افزار با درنظر گرفتن کلیه فرایندهای موردنیاز در صرافیهای مستقر در کانادا و با در نظر گرفتن فرایندهای مرتبط به ایران Customize و بهینه سازی شده است.

ثبت معاملات روزانه صرافی

دریافت اطلاعات موردنیاز جهت انجام تکالیف قانونی در ایران

(اطلاعات جهت ارائه گزارش فروش فصلی) دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت تکالیف قانونی در کانادا (اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه گزارش به FINTRAC)

فرایندهای مکانیزه

فروش نقدی، درفت یا حواله ارز به مشتری از طریق کارتخوان
حواله یا نقدی خرید ارز از مشتری و واریز به حساب در ایران

مدیریت اطلاعات مشتریان

امکان صدور رسید کاغذی و دیجیتالی به مشتریان و صدور رسید قانونی به مشتریان

صندوق دریافت پرداخت روزانه

امکان گزارشگیری جامع بین شعب و همچنین مستقل

امکان داشتن شعب مختلف با فاصله مکانی

امکان داشتن صندوقهای مختلف در یک شعبه

دریافت و پرداخت داخلی بین کانترها و شعب

امکان تعریف کارتابل جهت پیگیری فرایندهای صرافی مابین شعب

  • نرم افزار تحت وب: مستقل از نوع کامپیوتر و مرورگر
  • امکان مکانیزه نمودن فرایندهای صرافی سمت ایران
  • امکان کپی اطلاعات در زمان ورود اطلاعات به منظور تسریع عملیات خرید و فروش
  • امکان مدیریت نقشها
  • امکان مدیریت کاربران